THÔNG TIN NGƯỜI ĐẶT
THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

THIÊN ĐƯỜNG PHÚ QUỐC

Ngày khởi hành: 13/06/2020


Số chỗ còn nhận: 10

Mã tour: HẢI PHÒNG - PHÚ QUỐC

13/06/2020

Phương tiện: Máy bay VIET AIR

Số chỗ còn nhận: 10