THÔNG TIN NGƯỜI ĐẶT
THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Chương trình du lịch Malaysia – Kuala Lumpur – Genting – Malacca

Ngày khởi hành: 30/09/2019


Số chỗ còn nhận: 15

Mã tour: SINGMA

30/09/2019

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 15