THÔNG TIN NGƯỜI ĐẶT
THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Du lịch Chieng Mai – Chieng Rai – Bông Hồng Phương Bắc Thái Lan

Ngày khởi hành: 14/07/2019


Số chỗ còn nhận: 15

Mã tour: HPTLCM

14/07/2019

Phương tiện: Máy Bay

Số chỗ còn nhận: 15