THÔNG TIN NGƯỜI ĐẶT
THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Du lịch Thượng Hải – Hàng Châu – Tây Đường – Tô Châu – Bắc Kinh

Ngày khởi hành:


Số chỗ còn nhận: 15

Mã tour: HPQC

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 15