THÔNG TIN NGƯỜI ĐẶT
THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Hải Phòng – Hà Giang – Đồng Văn Cột Cờ Lũng Cú – Mèo Vạc –Hồ Ba Bể

Ngày khởi hành:


Số chỗ còn nhận: 10

Mã tour: Hà Giang -Cột cờ Lũng Cú - Hồ Ba Bể

Phương tiện: Ô tô

Số chỗ còn nhận: 10