THÔNG TIN NGƯỜI ĐẶT
THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Hải Phòng – Nha Trang: Thiên đường nghỉ dưỡng 2020

Ngày khởi hành: 21/06/2020


Số chỗ còn nhận: 10

Mã tour: HAI PHONG - NHA TRANG 2020

21/06/2020

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 10